Postbus 1995
5200 BZ ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 610 66 04
Fax 073 612 70 55
info@emfa-advocatuur.nl

Emfa advocaten

Emfa-advocatuur, opgericht in 2009, is een specialistisch kantoor dat zich voornamelijk bezig houdt met het personen, familie & jeugdrecht en het arbeids- & ambtenarenrecht. Wij verlenen zowel aan particulieren als aan bedrijven rechtsbijstand.

Ons specialisme komt terug in de naam van het kantoor Emfa advocatuur: Echtscheiding, Mediation, Familie- & Jeugdrecht en Arbeids- & Ambtenarenrecht. Heeft u vragen ten aanzien één van deze rechtsgebieden of heeft u hierover een algemene vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Kantoorfilosofie

Bij Emfa-advocatuur staat de cliënt en zijn of haar belang centraal. Met onze cliënten wordt altijd helder gecommuniceerd, waarbij duidelijk alle mogelijkheden en verschillende belangen worden afgewogen en besproken. Door de persoonlijke benadering is Emfa-advocatuur uitermate toegankelijk en zijn de lijnen tussen cliënten en ons kantoor kort. Door een snelle en adequate handelwijze wordt u met raad en daad bijgestaan.

Postbus 1995
5200 BZ ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 610 66 04
Fax 073 612 70 55
info@emfa-advocatuur.nl

Werkterrein

Mr. M. (Marleen) van Vliet heeft jarenlange ervaring op het gebied van het personen en familierecht en ambtenaren- en arbeidsrecht. Marleen is lid van de Vereniging van Familierecht advocaten en Scheidingsmediators en heeft zich de afgelopen jaren dan ook gespecialiseerd in het familierecht.

mr. J. (Jessica) Tamis is de afgelopen 14 jaar werkzaam als jurist op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht. Door de jarenlange ervaring van Marleen en Jessica op het gebied van arbeids- en ambtenarenecht bieden wij ook op dit terrein gespecialiseerde bijstand. Voor een goed advies over en goede proces-vertegenwoordiging op het terrein van arbeidsrecht en ambtenarenrecht.

Echtscheiding

Emfa-advocatuur verleent al enkele jaren rechtsbijstand bij zowel gezamenlijke verzoeken tot echtscheiding (mediation) als een eenzijdig verzoek tot echtscheiding.

Justitiële jeugdhulpverleningsmaatregelen

Voorbeelden van justitiële jeugdhulpverleningsmaatregelen zijn: de (gedwongen) ontheffing van het ouderlijk gezag, de ondertoezichtstelling (OTS) (evt. met uithuisplaatsing (UHP) van de minderjarige) en de ontzegging uit het ouderlijk gezag.

Ouderlijk gezag en voogdij

Het ouderlijk gezag of de voogdij kan zowel in een echtscheidings- procedure als bij één van de jeugdhulpverleningsmaatregelen aan de orde komen.

Voor vragen en/of problemen of het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid kunt u altijd bij ons terecht. Bij juridische kwesties op het gebied van het arbeidsrecht, kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • het arbeidscontract,
  • het ontslag (en de daarbij horende ontslagvergoeding) en
  • re-integratie.

Het stelsel van sociale zekerheid voorziet zowel natuurlijk personen als rechtspersonen van inkomen en/of verzorging op het moment dat de (rechts)persoon om wat voor reden dan ook niet in staat is (tijdelijk) in de eigen inkomen en/of verzorging te voorzien. Zaken die bijvoorbeeld onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zijn:

  • arbeidsongeschiktheid;
  • ziekte;
  • pensioen en
  • werkloosheid.

Het ambtenarenrecht is een bijzonder ‘rechtsgebied’. Voor ambtenaren gelden immers afzonderlijke regels met betrekking tot vele, zo niet alle, arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Ook de procedures op het gebied van het ambtenarenrecht zijn afwijkend van de procedures voor het ‘gewone’ arbeidsrecht. Emfa-advocatuur verleent u ook graag op dit deelgebied gespecialiseerde rechtsbijstand.

Bent u een ambtenaar en heeft u een probleem met uw werkgever of heeft u een algemene vraag over bijvoorbeeld uw rechten en plichten, of bent u een overheidsinstelling met een algemene en/of specifieke vraag met betrekking tot uw positie als werkgever, neem dan gerust contact op voor vrijblijvend (juridisch) advies.

Mediation is een effectieve vorm van geschilbeslechting waarbij partijen met een onafhankelijke derde, de mediator, om de tafel gaan zitten en trachten om samen tot een oplossing te komen. Mediation vormt niet alleen op het (deel)gebied(en) van het familierecht en het arbeidsrecht een prima alternatief, maar ook op vele andere rechtsgebieden is mediation uitstekend toepasbaar. Door samen te komen tot een oplossing kan een langslepende procedure, de daarbij behorende kosten, en een verstoorde relatie bespaart blijven.

Postbus 1995
5200 BZ ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 610 66 04
Fax 073 612 70 55
info@emfa-advocatuur.nl

Hoe werkt het

p

Stap 1

Eerste contact

Kort nadat u ons telefonisch of schriftelijk heeft benaderd met een vrijblijvende vraag of het verzoek u bij te staan in een juridisch geschil, zullen wij u telefonisch benaderen en uitnodigen voor een eerste vrijblijvend (kennismakings)gesprek op kantoor om over uw zaak te spreken.

Stap 2

Kennismaking

Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt de zaak inhoudelijk met u besproken en uiteraard ook een eerste advies gegeven. Daarbij wordt de financiële kant van de zaak besproken. Wij werken in bepaalde zaken ook op basis van toevoegingen verleend door de Raad voor Rechtsbijstand. Enkele dagen na de eerste ontmoeting zal een bevestigingsbrief worden verzonden, met daarin een overzicht van de gemaakte afspraken.

Stap 3

Op de hoogte

Lopende de procedure zal de cliënt op verschillende momenten schriftelijk danwel telefonisch op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het proces en de verrichtte werkzaamheden. Voor de duidelijkheid zullen alle processtukken van en/of correspondentie met bijvoorbeeld de wederpartij aan u worden verstrekt. Het kan voorkomen dat er tussentijds een extra afspraak gemaakt wordt om het verloop van uw zaak nader te bespreken.

n

Contact

Emfa advocatuur
Burgemeester Loeffplein 70 E & F
5211 RX ’s-Hertogenbosch
Kaart

Postadres
Postbus 1995
5200 BZ ‘s-Hertogenbosch

Tel 073 610 66 04
Fax 073 612 70 55

info@emfa-advocatuur.nl

Advocaten op een historische plek!

Voor meer informatie over onze dienstverlening of het maken van een afspraak, kunt u ons bereiken op het nummer 073 - 610 66 04 of per email info@emfa-advocatuur.nl.

Uiteraard bent u ook van harte welkom op ons kantoor aan het Burgemeester Loeffplein 70 E & F, 5211 RX, te ’s-Hertogenbosch. Ons kantoor is gevestigd in het monumentale gedeelte van het voormalig Jeroen Bosch ziekenhuis en dan in het gebouw welke bekend staat als zusterhuis. Indien u met uw rug voor de auto ingang van de parkeergarage Tolbrug staat ziet u het pand. Wij vragen u wel op voorhand een afspraak te maken, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst en wij hier de nodige tijd voor vrij kunnen maken.

Door de gunstige ligging in het centrum van ’s-Hertogenbosch en op loopafstand van het centraal Station is ons kantoor ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.